predaj a kúpa nehnuteľnosti

Pri predaji a kúpe nehnuteľnosti Vám vieme ponúknuť vždy viac

***

PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI

Postaráme sa o kompletný priebeh predaja nehnuteľnosti.  Sprostredkovaniu predaja vždy predchádza osobné stretnutie s majiteľom za účelom prejednania a nastavenia stratégie predaja • Oboznámenie sa s nehnuteľnosťou, lokalitou, okolnosťami spojenými s predajom, a.i. • Korektné nastavenie predajnej ceny vzhľadom na aktuálny stav na trhu s nehnuteľnosťami v danej lokalite • Spracovanie materiálu nevyhnutného na kvalitnú prezentáciu predávanej nehnuteľnosti.
(aranžovanie interiéru, fotografie, video, pôdorys, 3D obhliadka MATTERPORT • DRON pohľady • textová ponuka •  ...)

PREZENTÁCIA - MARKETING

Pre maximálny náhľad inzercie je nehnuteľnosť prezentovaná na najnavštevovanejších inzertných portáloch, vrátane oficiálnej stránky RE/MAX. Zviditeľnená je na sociálnych sieťach (aj platenou a presne mierenou formou). Taktiež je využívaná forma prezentácie reklamnými banermi, ale aj letákovou prezentáciou. Oslovení sú evidovaní potenciálni záujemci a so všetkými vážnymi záujemcami je vykonávaná profesionálna obhliadka nehnuteľnosti. ...

SERVIS - SLUŽBY

Poradenstvo • Vyhotovenie zmluvy o zložení blokovacieho depozitu • Bezplatné hypotekárne poradenstvo • Vyhotovenie zmluvy o prevode vlastníctva, poprípade Zmluvy o budúcej zmluve • Vyhotovenie návrhu na vklad vlastníckeho práva • Úhrada poplatkov za úradné overenie podpisov predávajúcich • Úhrada základného správneho poplatku za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti • Vyhotovenie preberacieho protokolu a samotná asistencia pri odovzdaní nehnuteľnosti a prevzatí nehnuteľnosti • Vypracovanie formulárov k prehláseniu energií a prehlásenie na nového majiteľa, popredajné asistenčné služby,  ...
 • Vždy za najlepšiu predajnú cenu
 • Kvalitná prezentácia a "profi" obhliadky
 • Bezpečné zmluvy
 • Servis vrátane prehlásenia energií

prenájom nehnuteĽnosti

Už máte dosť neustáleho jednania s nájomníkmi a ich pravidelným vyhľadávaním po odstúpení nájmu?
Sú Vaše starosti s prenajímaním vyššie ako úžitok? Aj prenájom krátkodobý či dlhodobý potrebuje pevné pravidlá.

***

NÁBOR NEHNUTEĽNOSTI

Ako pri predaji, tak aj pri prenájme nehnuteľnosti začína spolupráca stretnutím s prenajímateľom. Dohodnuté sú všetky dôležité podmienky a predstavy prenajímateľa o budúcom nájomníkovi. Nemenej dôležité je nastavenie správnej nájomnej ceny vzhľadom na lokalitu, štandard a spotrebu v prenajímanom priestore. Správnym nastavením ceny nájmu maximalizujem váš zisk z prenájmu nehnuteľnosti.

PREZENTÁCIA

Pri prezentácii a propagácii prenajímanej nehnuteľnosti sú využívané všetky vhodné a dostupne prostriedky ako pri predaji. Následne prebieha komunikácia so záujemcami a ich základná klasifikácia, profesionálne obhliadky, ...

SERVIS

Aj pri prenájme sú dôležité pevné pravidla a dodržiavanie stanovených podmienok a to ako zo strany prenajímateľa, tak aj zo strany nájomníka. Nájomný vzťah medzi prenajímateľom a nájomníkom a všetky dohodnuté pravidlá a podmienky musia byť zakorenené v dobrej nájomnej zmluve a nehnuteľnosť odovzdaná nájomníkovi na základe odovzdávacieho protokolu.
 • Nájomník podľa Vašich predstáv
 • Maximalizovanie Vášho zisku
 • Pevné pravidlá
 • Kvalitné zmluvy

kúpa nehnuteľnosti

Nepreceňujte svoje (ne)skúsenosti pri kúpe nehnutelnosti !!!

***

V nemalej miere ma klienti oslovujú aj z dôvodu asistencie pri vyhľadávaní tej správnej nehnuteľnosti, ktorá by záujemcovi najviac vyhovovala jeho predstavám budúceho bývania, alebo investície. Aj v takýchto prípadoch viem klientom mnoho ponúknuť a zároveň klienta sprevádzať celým procesom kúpy. 
V priebehu takejto spolupráce je klient upozorňovaný na nástrahy spojené s kúpou, na možné skryté nedostatky nehnuteľnosti a samozrejmosťou je asistencia pri obhliadkach vybraných nehnuteľností. 
Už sme našli nehnuteľnosť ktorá by Vám vyhovovala, ale jej cena nie je primeraná stavu či veku? Na základe mojich skúseností z predchádzajúcich obchodov máte po ruke viac argumentov k vyjednávaniu o predajnej cene.
 • Vyhľadávanie nehnuteľnosti
 • Asistované obhliadky
 • Vyjednávanie o správnej predajnej cene
 • Bezpečné zmluvy

svojim klientom ponúkame odbornosť, skúsenosti, VYSOKÚ KVALITU, ...

... ale vždy aj o niečo viac.

3D obhliadka


Virtuálna prehliadka predávanej nehnuteľnosti.
MATTERPORT
 

Videoobhliadka

Video prezentácia nehnuteľnosti prezentovaná na inzertných portáloch, YOUTUBE a sociálnych sieťach.
 

Pohľady z dronu


Pri predaji či kúpe nehnuteľnosti Vám doprajeme nadhľad. (doslova a s dostatočnej výšky)
 

AUKCIA

Predaj nehnuteľnosti s možnosťou navýšenia predajnej ceny formou organizovanej aukcie.
Vieme ako na to.
 

Max. náhľad inzercie

Nehnuteľnosti v našej ponuke sú prezentované na najnavštevovanejších inzertných portáloch vrátane oficiálnych webových stránok RE/MAX
 

"HOMESTAGE"
aranžovanie interiéru

Nehnuteľnosť je vhodne upravená tak, aby dokázala vyniknúť medzi konkurenčnými nehnuteľnosťami.